Dördüncü Dönem Toplu Sözleşme Tekliflerimizi Basın Mensuplarımızla Paylaştık


4023 | 04.08.2017
| |

İşte toplu sözleşme masasının yetkili Konfederasyonu Memur-Senin 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmesine ilişkin teklifleri:

1) KÜMÜLATİF OLARAK MAAŞLARA EN DÜŞÜĞÜ YILLIK %16.60 İKİ YILLIK %38.52 ORANINDA ZAM YAPILMASINI İÇEREN ÜÇ ALTERNATİFLİ TEKLİFLE ve MASADA OLACAĞIZ.

1. Alternatif: Aylık, Taban Aylık ve Yan Ödeme katsayılarına 2018 yılı için: Birinci Altı Ayda %10, ikinci Altı Ayda %6 Zam 2019 yılı için: Birinci Altı Ayda %10, ikinci Altı Ayda %8 Zam 2. Alternatif: 2018 yılı için: 1 Ocak 2018?den geçerli olmak üzere Taban Aylığa 75 TL Net zam Aylık, Taban Aylık ve Yan Ödeme katsayılarına; Birinci Altı Ayda %7, ikinci Altı Ayda %7 zam 2019 yılı için: 1 Ocak 2019?den geçerli olmak üzere Taban Aylığa 75 TL Net zam Aylık, Taban Aylık ve Yan Ödeme katsayılarına Birinci Altı Ayda %7, ikinci Altı Ayda %7 zam, 3. Alternatif: 2018 yılı için: 1 Ocak 2018?den geçerli olmak üzere Ek Ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve Birinci Altı Ayda %6, ikinci Altı Ayda %6 zam, 2019 yılı için: Birinci Altı Ayda %10, ikinci Altı Ayda %8 zam, şeklinde üç teklifimiz var. Bu tekliflerin en düşük memur maaşına etkisi şu şekilde gerçekleşecek. Zamların Yansıma Örnekleri *En düşük memur maaşı (Hizmetli 13/1 bekâr) 2.405 TL 1. Alternatif: 2018 Birinci Altı Ay: 2.646 TL, ikinci Altı Ay: 2.804 TL ? Topl %16,60 zam 2019 Birinci Altı Ay: 3.085 TL, ikinci Altı Ay: 3.331 TL ? Topl % 18,80 zam 2 YILLIK KÜMÜLATİF ZAM :%38,52

2. Alternatif: 2018 Birinci Altı Ay: 2.654 TL, ikinci Altı Ay: 2.839 TL ? Topl % 18,06 zam 2019 Birinci Altı Ay: 3.118 TL, ikinci Altı Ay: 3.337 TL ? Topl % 17,51 zam 2 YILLIK KÜMÜLATİF ZAM :%38,74

3. Alternatif: 2018 Birinci Altı Ay: 2.704 TL, ikinci Altı Ay: 2.886 TL ? Topl % 19,18 zam 2019 Birinci Altı Ay: 3.153 TL, ikinci Altı Ay: 3.405 TL ? Topl % 18,80 zam 2 YILLIK KÜMÜLATİF ZAM :%41,59 Bu çerçevede; kamu görevlilerinin maaşlarına, ORANSAL ZAM(+Taban aylık ya da ek ödeme Zammı)+REFAH PAYI+ENFLASYON FARKI formulüyle zam yapılması teklifini masaya taşıyoruz. (Yukarıda yer verilen artış oranları sadece katsayılara ilişkin yüzdelik zam ile ek ödeme puanı ya da taban aylık tutarı kapsamındaki artışlar çerçevesinde belirlenmiş olup toplu sözleşmeye yönelik diğer tekliflerle birlimkte bu oranlar daha da yükselecektir.)

2) ENFLASYON FARKININ 6 AYLIK DÖNEM SONUNDA DEĞİL GERÇEKLEŞTİĞİ AYDAN İTİBAREN YANSITILMASINI İSTİYORUZ.

3) KAMU GÖREVLİLERİNE BÜYÜME ORANININ %50?Sİ ORANINDA REFAH PAYI VERİLSİN TEKLİFİNİ MASAYA TAYIŞORUZ. Kamu görevlilerinin maaşlarına, 01.01.2018?den itibaren 2017 yılda gerçekleşen büyümenin yarısı, 01.01.2019?dan itibaren 2018 yılında gerçekleşen büyümenin yarısı oranında refah payı kaynaklı ek zam yapılmasını isteyeceğiz.

4) GELİR VERGİSİ ORANINDAKİ ARTIŞA DAYALI MAAŞ KAYBININ TELAFİSİNİ İSTİYORUZ. Kamu görevlilerinin %15 vergi diliminin üstünden alınan gelir vergisi tutarlarının kamu işvereni tarafından tazmin edilmesini sağlayacak formülle, vergi mağduriyetine son verecek kazanım üretmeyi hedefliyoruz.

5- KIDEM AYLIĞI GÖSTERGE RAKAMININ 5 KATI ARTIRILMASINI İSTİYORUZ. Kıdem aylığı gösterge rakamının 5 kat artırılarak 20?den 100?e çıkarılmasını masaya taşıyacağız. Halen 2.05 TL olan bir yıllık kıdem aylığının 10,27 TL ye çıkması yanında kıdem aylığındaki 25 yıl sınırlamasının kaldırılmasını teklif ediyoruz.

6- YAN ÖDEME KATSAYISININ VE GÖSTERGE RAKAMLARININ %50 ARTIRIMLI UYGULANMASINI İSTİYORUZ. Mevcuttaki yan ödeme katsayısı ile yan ödeme gösterge rakamlarının % 50 artırımlı ödenmesini teklif ediyoruz. Bu teklifle, bütün kamu görevlilerinin mevcuttaki yan ödeme tutarları (oransal zamlar hariç olmak üzere) %50 oranında artmış olacak. Örneğin öğretmen için mevcutta 24,42 TL olan yan ödeme tutarının Ocak 2018 itibarıyla 36,64 TL?ye yükselecek.

7- TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİNİN 77 TL?DEN 102 TL?ye YÜKSELTİLMESİNİ VE YETKİLİ SENDİKALARIN ÜYELERİNE BİR KAT ARTIRIMLI (204 TL) ÖDENMESİNİ TEKLİF EDİYORUZ.

8- EŞ YARDIMININ 219 TL?DEN 410 TL?YE, ÇOCUK YARDIMININ 102 TL?YE YÜKSELMESİ TEKLİFİNİ MASAYA TAŞIYORUZ.

9- KAMU GÖREVLİLERİNE İLAVE DOĞUM YARDIMI ÖDENEĞİ VERİLMELİ DİYORUZ Kamu görevlilerine, 633 sayılı KHK?nın ek 4 üncü maddesi kapsamında ödenecek tutara ilave olarak 10.000 gösterge rakamı üzerinden 1.027-TL doğum yardımı ödeneği ödensin istiyoruz.

10- ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİNDE ARTIŞ İSTİYORUZ Kamu görevlilerinin yararlandığı 1.951 TL ölüm yardımı?nın 3.902 TL?ye, eş ve çocuklarının ölümü halinde ödenen 975 TL ölüm yardımının 1.951 TL?ye yükseltilmesini teklif ediyoruz.

11- KREŞ YARDIMI ÖDENEĞİ?NİN HAYATA GEÇİRİLMESİNİ VE 426 TL OLARAK ÖDEMESİNİ İSTİYORUZ. Kamu görevlilerine 0-6 yaş arasındaki çocukları için 426 TL kreş yardımı ödenmesini, kamu kurum ve kuruluşlarında kreş ve gündüz bakımevi açılmasının özendirilmesini masaya taşıyacağız.

12- KAMU GÖREVLİLERİNE 4.878 TL TUTARINDA EVLENME YARDIMI ÖDENEĞİ VERİLMESİ TEKLİF EDİYORUZ. 13- SERVİS HİZMETİNİN BÜTÜN MERKEZ TEŞKİLATLARINDA SUNULMASINI VE SUNULAMADIĞI HALLERDE ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA KARTI YA DA ULAŞIM ÜCRETİ ÖDENMESİNİ İSTİYORUZ.

14- KAMU YEMEKHANELERİNDE VE KAMUYA YEMEK HİZMETİ ALIMLARINDA ?HELAL GIDA SERTİFİKASI? ŞARTI UYGULANSIN, KAMU GÖREVLİLERİNİN YEMEK ÜCRETLERİNDE ARTIŞ YAPILMASIN İSTİYORUZ.

15- KAMU GÖREVLİLERİNE; 2018 YILI İÇİN 200 TL, 2019 YILI İÇİN 300 TL NAKDİ GİYECEK YARDIMI YAPILSIN. GİYECEK YARDIMINDAN İSTİHDAM TÜRÜNE BAKILMAKSIZIN BÜTÜN KAMU GÖREVLİLERİNİN YARARLANMASINI İSTİYORUZ.

16- KAMU GÖREVLİLERİNE RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMLARINDA DİNİ BAYRAM İKRAMİYESİ OLARAK 1.915 TL ÖDENSİN TEKLİFİNİ MASAYA TAŞIYORUZ.

17- SOSYAL YARDIMLARIN AYLIKSIZ İZİN DÖNEMİNDE DE ÖDENMESİNİ TEKLİF EDİYORUZ Aylıksız izne ayrılan kamu görevlilerine sosyal yardımların ödenmesine devam edilmesi teklifini masaya taşıyoruz.

18- KILIK-KIYAFETE İLİŞKİN SINIRLAMALARIN SONA ERDİRİLMESİNİ İSTİYORUZ.

19- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNDEKİ MEVCUTTUTARLARIN %100 ARTIRILMASINI İSTİYORUZ.

20- BÜTÜN KAMU GÖREVLİLERİNİN EK ÖDEMELERİNİN 5 PUAN( 50 TL), BAZI KAMU GÖREVLİLERİNİN EK ÖDEMELERİNİN İLAVE 5-12 PUAN (50TL-120TL ) ARTIRILMASINI TEKLİF EDİYORUZ.

21- KAMU GÖREVLİLERİNİN EMEKLİ MAAŞLARINDA EN DÜŞÜK 475 TL VE EMEKLİ İKRAMİYELERİNDE EN DÜŞÜK 19.000 TL ARTIŞ YAPILMASINI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE ÖZEL HİZMET TAZMİNATI YANSITMA ORANLARININ ARTIRILMASINI İSTİYORUZ.

22- KAMU GÖREVLİLERİNİN ÖĞRENİM DURUMLARI İTİBARİYLEYÜKSELEBİLECEKLERİ DERECELERE YÜKSELMESİNE ENGEL OLAN YASAL VE İDARİ DÜZENLEMELERDEKİ SINIRLAMALARIN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ.

23- HARCIRAH KANUNU KAPSAMINDA ÖDENEN GÜNDELİK VE ARAZİ TAZMİNATI TUTARLARININ YÜKSELTİLMESİNİ İSTİYORUZ. Mevcut Durum TEKLİFİMİZ GÜNDELİKLER Bütçe Kanununa göre ek gösterge, derece ve kademe itibariyle farklı olmak kaydıyla en az 34,18 ? en fazla 45,92 2018 yılı için: 55 TL ? 95 TL 2019 yılı için: 60 TL ? 105 TL ARAZİ TAZMİNATI Derece ve kademe itibariyle en az 13,35 ? en fazla 13,88 2018 yılı için 22 TL 2019 yılı için 25 TL Arazi Üzerinde Çalışanlara 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi kapsamında ödenen tazminat (6245 S.K 50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel)

24- SÖZLEŞMELİ VE GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜNDEKİ KAMU GÖREVLİLERİNİN MEMUR KADROSUNA GEÇİRİLMESİ VE KADROLU İSTİHDAM EDİLMEİ NOKTASINDAKİ ISRARIMIZI TEKLİF OLARAK MASAYA TAŞIYORUZ.

25. KAMU GÖREVLİLERİNE GÖREV SÜRELERİ BOYUNCA BİR DEFA KULLANILMAK ÜZERE ?HAC İZNİ? VERİLMESİNİ İSTİYORUZ. Tekliflearimiz genel hatlarıyla bu şekilde. Fakat, toplu sözleşme tekliflerimizin bütünü incelendiğinde görülecektir ki mali ve sosyal haklar ile sosyal yardımlar noktasında bir çok farklı konuya toplu sözleşme tekliflerimiz arasında yer verilmiştir. Bu yönüyle, aylıklara ilişki katsayılar üzerinden, ek ödeme ve taban aylığı üzerinden yapılacak artışlara ilave olarak; diğer mali haklar ile sosyal yardımlar ve bu tekliflerimiz arasında yer verdiğimiz yeni mali ve sosyal haklar bir arada değerlendirildiğinde tekliflerin başında yer verdiğimiz maaş tutarları ve zam oranları daha da artacaktır. Bu vesileyle önümüzdeki hafta başlayacak olan 4. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin kamu görevlilerimize, kamu görevlileri sendikacılığına, ülkemize ve bütün milletimize hayırlı olmasını, hayırlar ve kazanımlar getirmesini temenni ediyorum.

4. dönem toplu sözleşme
Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top